สมัครสมาชิกตัวแทนจำหน่าย

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกตัวแทน Dropshoppingthai มีรายละเอียดดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ http://dstpartner.com

2. คลิกที่ "สมัครตัวแทนจำหน่าย Dropshoppingthai"

3. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. สมัครสมาชิก lnwshop.com เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าจากทางร้าน Dropshoppingthai.com
4.1 สมัครสมาชิก lnwshop ด้วยตนเองที่ www.lnwshop.com
4.2 อนุญาตให้ระบบ DST PARTNER สมัครสมาชิก lnwshop.com ให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาสมัครด้วยตนเอง

5. กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่มยืนันการสมัครสมาชิก

6. หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อย ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันการลงทะเบียน กรุณากดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน"
(หมายเหตุ : กรณีที่คุณเลือกสมัครสมาชิก lnwshop.com ผ่านทางระบบอัตโนมัติของ DST PARTNER (ข้อที่ 4.2) คุณจะได้รับ E-mail 2 ฉบับ จาก DST PARTNER และ lnwshop.com กรุณายืนยันการลงทะเบียนสมาชิกทั้ง 2 ฉบับ)

7. เมื่อยืนยันการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งรายละเอียดข้อมูลและวิธีการใช้งานต่างๆ ให้คุณทาง E-mail

8. คุณสามารถใช้งานระบบ DST PARTNER ได้ทันที